O stránkách Kino KDYNĚ

Obsah © 1999-2017 MKS Kdyně
Design © 1999 Pavel Mareček
System © 2014, 2017 Lucas Lommer <drom@kdyne.net>

Licence

Provozovatelem stránek je Městské kulturní středisko „Modrá hvězda‟ Kdyně (dále jen „Provozovatel‟). Tato aplikace je licencována v souladu s GNU General Public License (Všeobecná veřejná licence GNU). Své ohlasy a případné chyby funkčnosti stránek můžete zasílat na elektronickou adresu správce mook@mook.cz .

Obsah těchto stránek, stejně tak jako jednotlivé části aplikace a jejich design, je chráněn autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v účinném znění. Pokud chcete některou část ze zveřejněného obsahu převzít v souladu s §34 (1) c) (nebo jiným způsobem), vyžádejte si prosím nejdříve souhlas Provozovatele (případně majitele autorských práv). Bez takového souhlasu je další šíření obsahu zakázáno.

Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích stran, jejich výrobků či služeb, které mohou být použity nebo odkazovány na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným vlastníkům a jejich použití je výlučně záležitostí identifikace příslušných výrobků, osob, společností nebo služeb.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které návštěvníci prostřednictvím k tomu určených nástrojů a postupů těchto stránek poskytnou Provozovateli (dále jen „Osobní údaje‟), jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré takto získané Osobní údaje budou použity výhradně k účelu dekladovaném nebo plynoucím z informací na příslušné stránce umožňující údaje vkládat.

Osoba poskytující Osobní údaje dále souhlasí s tím, aby Provozovatel veškeré poskytnuté Osobní údaje zpracovával sám pro výše uvedené účely a/nebo aby zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pověřil osobou jinou. Každá osoba poskytující Provozovateli nějaké Osobní údaje má právo písemně požádat Provozovatele, aby její Osobní údaje vyloučil ze zpracovávání.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel deklaruje, že nenese a nemůže nést žádnou odpovědnost za obsah a funkčnost internetových stránek a služeb těch třetích stran, na které jeho stránky mohou odkazovat. Stejně tak i za nakládání s osobními údaji na stránkách a serverech těchto třetích stran.

Knihovny

libBFN.php 1.2.2 (released on 27. 3. 2013) - Base system functions
libDTE.php 1.1.1 (released on 25. 6. 2012) - System date functions
libKINO.php 1.0.0.1-kino (released on 11. 12. 2017) - Funkce pro kino Kdyně
libMAIL.php 1.0.1 (released on 13. 12. 2017) - Mail functions based on Ervin web mailer
libPSF.php 1.3.1 (released on 5. 9. 2012) - PSF transformating functions
libMP7.php 1.1a1 (released on 20. 12. 2017) - MySQL_* funcions for PHP 7